PRESSUPOST I TARIFES

Pumptrack Park és una empresa especialitzada en disseny, assessorament i construcció d'aquest tipus d'instal·lacions lúdic esportives de gran èxit allà on es construeixen amb la correcta metodologia artesanal.

Oferim també els serveis independents de l'estudi i disseny, plànols acotats, representacions 3d i assistència tècnica en obra durant els treballs de perfilat i extensió de la capa asfaltica artesanal.

En cas d'encarregar la construcció directament, aquests serveis estaran inclosos en el pressupost d'execució sense sobrecost per al mateix.

Instal·lació NIVELL 1

Superfície <1.000 m2.

Disseny ................................. 1.000 euros.

Plànols acotats ................ 1.500 euros.

Assistència Tècnica ............. 3.500 euros.

 

Pressupost total ............. 6.000 euros.

Instal·lació NIVELL 2.

Superfície 1.000 <3.000 m2.

 

Disseny ................................. 2.000 euros.

Plànols acotats ................ 2.500 euros.

Assistència Tècnica ............. 6.000 euros.

 

Pressupost total ............. 10.500 euros.

 

Instal·lació NIVELL 3.

Superfície 3.000 <5.000 m2.

 

Disseny................................. 3.000 euros.

Plànols acotats................ 3.000 euros.

Asisstència Tècnica............. 9.000 euros.

Pressupost total............. 15.000 euros.

 

Pressupost construcció 1

1 Zona exclusiva polivalent.

Pressupost construcció 2

2 zones diferenciades amb 2 nivells.

Pressupost construcció 3

Multizones per a tots els nivells.

Pressupost total de construcció aproximat entre 20.000 i 50.000 € depenent de la superfície.

Pressupost total de construcció aproximat entre 30.000 i 60.000 € depenent dels acabats escollits.

Pressupost total de construcció aproximat entre 60.000 i 150000 € o més depenent dels complements i acabats escollits.

Acabat Popular 40 € m2

Acabat Popular Plus 50€ m2

Acabat Premium 70€ m2

* L'acabat Premium Plus requereix una metodologia de construcció més artesanal i materials d'execució de més qualitat per aconseguir uns acabats perfectes amb corbes peraltades de major altura i major pendent. És un producte encara més artesà i del gust dels aficionats més exigents.

* Inclou disseny i col·laboració en la fase constructiva amb un equip extra de suport especialitzat.

* El mètode constructiu d'acabat premium més precisa de més personal i dies treballats.

* Gespa artificial de 30 mm.

* Pressupostos estimats entre 150.000 i 300.000 euros + IVA per a parcel·les d'entre 1.500 i 3.000 m2.

 

* La construcció d'aquests acabats han de ser valorats correctament per licitar l'obra entre empreses especialitzades. Es tracta d'un contracte denominat 'clau en mà', ja que per motius d'ordre tècnic lligats als mètodes d'execució de les obres, l'empresa constructora ha de necessàriament estar vinculada als projectistes de la pista perquè el resultat final sigui de la qualitat i acabats corresponents que necessiten els usuaris més experimentats.

 

* Des de 90 eurs / m2 per a dissenys les superfícies totals siguin únicament carril i talussos asfaltats.

Exemple i pressupost de Pumptracks:

A continuació mostrem alguns exemples de pistes ja construides, el pressupost en qüestió comprèn tot el moviemnt de terres, perfilat, asfaltat i sistema de drenatge.
Sistema de iluminació, tancament o qualsevol altre element no està inclòs dins d'aquesta valoració.

Preu NET, IVA no inclòs.

Pamplona - 2.100 m2 - 159.000 euros

Pumptrack de Madrid-Barajas 
Superficie 60x40 = 2400 m2
Pumptrack de Alcantarilla -Murcia
Superficie 20x40 = 800 m2
* Aquests preus m2 no inclouen complements com obra civil (voreres, enllumenat, tancament)
* Inclou: Estudi i Disseny, Moviment de Terres, Perfilat, Asfaltat i Drenatge. (Execució artesanal)
* El preu podria variar en funció del lloc, accessos, estació estiu-hivern o altres factors.
* IVA NO INCLÒS - PREU FINAL DE LICITACIÓ AMB BAIXA INCLOSA

Acabat Premium Plus 90 eurs  m2

Pistes lúdico-esportives urbanes per skates, scooters, patins i bicicletes.
Circuits permanents útils durant anys pràcticament sense manteniment.