top of page

*Totes les fotografies son de treballs realitzats per a  nosaltres.

L'EXPERIÈNCIA ÉS UN GRAU

Un dels errors més comuns en construir instal·lacions d'aquest tipus és el dissenyar-la i construir-la sense un equip amb experiència i formació. Una simple constructora o empresa d'asfalt no és capaç de construïr un bon pumptrack per molts quilòmetres de carreteres que hagi realitzat, un pumptrak requereix d'un disseny i execució artesanal específic que en fa imprescindible un coneixement exhaustiu d'inèrcies i experiència asfaltant pendents corbades. Cada pendent del circuit té una curbatura especifica en els seus obstacles i corbes per aprofitar la velocitat i inèrcies, convertint-la així en un lloc segur i divertit de ÈXIT ASSEGURAT!

De poc serveix ser un gran rider o un gran constructor si no has construït desenes de pumptracks. L'experiència construïnt aquest tipus de circuits és imprescindible per garantir un circuit segur i exitós. Cada Pumptrack és diferent i únic, es poden fer una gran quantitat de traçats i dissenys diferents, però no tot serveix. Cal anar amb molt de compte amb tots els paràmetres que entren en joc.  Dissenyem un pumptrack en funció de la mida del terreny, longitud de rectes i nombre de corbes. Necessitats de l'indret, tipus d'usuaris. Per aquest motiu cada obstacle i peralt pot tenir unes altures i longituds diferents depenent de la velocitat i nivell de senzillesa o dificultat amb què es dissenyi. Conèixer aquesta informació és IMPRESCINDIBLE!

construccion pumptrack
asfaltado pumptrack
torrelodones pumptrack
El perfilat i la seva base.

 

  • Preparació i marcat del terreny

Un cop el terreny sobre el qual construirem el pumptrack està anivellat procedim a marcar el recorregut total del traçat, permetent així mantenir les dimensions correctes i els límits de la tanca en la seva distància de seguretat recomanada.

En cas de necessitar evacuacions d'aigua es prepararan abans de formar els obstacles i corbes deixant-los ja tapats

.

  • Canalitzacions d'aigua

En cas de necessitar evacuacions d'aigua es prepararan abans de formar els obstacles i corbes deixant-los ja tapats. Amb la nostra experiència utilitzarem en cada cas la solució més adeqüada a la evacuació d'aigües, des de pous de drentage a tubs de PVC.

  • Moviment de terra

És el procés en el qual aixecarem les cotes del traçat, obstacles i corbes peraltades.

La nostra forma de treballar és la de formar capes de 30 cms en el recorregut i anar compactant-després d'haver-los donat el reg adequat, d'aquesta manera assegurem una compactació molt més gran i evitem a futur possibles esquerdes produïdes per no haver compactat correctament

  • Perfilat d'obstacles, corbes i talussos

Un cop tenim la base de terres ben compactada en tot el seu recorregut passem al perfilat dels obstacles i corbes mitjançant maquinària tipus mini carregadora i, o retro i en casos d'espai molt reduït o dificultat de perfilat mecànic passarem a realitzar-lo de forma manual amb les eines adequades.

El talús dels obstacles i peralts que formen les corbes ha de ser el correcte per a la seguretat dels usuaris en cas de sortir-se del recorregut, evitant tot el possible que aquesta sortida del traçat pugui provocar una caiguda per un talús inexistent o molt vertical.

  • Revisió i prova del circuit en terra

És de gran importància realitzar la verificació de mesures i una prova del traçat en terra per part de pilots experimentat abans de l'asfaltat, d'aquesta manera si hi hagués algun error o sutil possibilitat de millora, seria corregit prèviament per així poder assegurar que un cop asfaltat el traçat, el seu ús i gaudi serà l'adequat i del gust dels usuaris finals.

NOTA: Els usuaris de patinets pel seu disseny de punt de gravetat molt baix i una distància llarga entre rodes poden tenir segons el model o marca algun frec en alguna lloma de l'obstacle. Això es pot solucionar fent aquestes llomes més suaus, però d'aquesta manera acabaríem fent un disseny de pumptrack centrat en els patinets i no en la resta de modalitats que també van a usar-lo. Per la qual cosa la nostra recomanació és la d'en la mesura del possible facilitar el seu ús però en algun obstacle que puguin tenir un frec ho solucionin amb una conducció de (bunny o saltet) d'acord amb la lloma que han de superar.

L'asfaltat artesanal.

Després de la revisió i prova del circuit amb tots els seus obstacles i talussos perfectament perfilats i amb els seus nivells correctes es procedirà a l'asfaltat.

Aquest procés és l'últim dels 3 més dificultosos per garantir l'èxit del pumptrack, els anteriors són el disseny i el perfilat. Amb un mal asfaltat tot l'anterior es pot veure afectat de tal mesura que usuaris amb rodes petites com skates, patins o patinets no puguin rodar de forma suau pel recorregut.

 

8.000 m2 d'asfalt ja dirigit i executat en circuits de bicicletes de màxim nivell amb alçades de més de 3 metres i inclinacions de fins al 70% són la nostra major carta de presentació i garantia.

 

Les condicions per al correcte asfaltat a mà requereixen de comptar amb el millor material, equip i maquinària. Per aquest motiu comptem amb camions estancs especials per mantenir l'asfalt a bona temperatura a la finalització de la jornada de treball.

Pintat i acabats.

 

Per donar-li major durabilitat a l'asfalt i millor acabat per als usuaris incloem tant el pintat del recorregut com els seus talussos, oferint així un toc de color a una instal·lació que està pensada majoritàriament per famílies i usuaris joves.

 

Apliquem una capa de slurry sintètic en 2 colors diferents a escollir, recomanant el negre per al recorregut i el verd o vermell per als talussos.

  • Senyalizatzió

Considerem de la necessitat de marcar l'entrada i sortida del recorregut, així com el seu sentit.

També oferim dins de l'oferta un cartell amb normes d'ús i proteccions per informar els usuaris que aniria col·locat a la entrada del pumptrack.

  • Zones internes del traçat

Per a aquestes zones hi ha diverses possibilitats com les més usades.

Terreny natural net i perfilat.

Gespa artificial.

Gespa natural.

Cant rodat o grava.

Asfaltat complet i pintat del mateix.

72857274_10218040493357049_4157606721386
75266086_2887912904553144_55176076775779
bottom of page